Mažųjų knygų bičiulių festivalis 2014

2014.02.01 d. – 03.31 d. Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, Lietuvos rašytojų sąjunga ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius rengia: „Mažųjų knygų bičiulių festivalis 2014“

2014-02-01

Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, Lietuvos rašytojų sąjunga ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius rengia:

„Mažųjų knygų bičiulių festivalis 2014“

vasario 1 d. – gegužės 31 d.

Mažųjų knygų bičiulių festivalis„, skirtas motyvuoti vaikus skaityti lietuviškas vaikiškas knygeles. Šiame festivalyje kviečiame dalyvauti vaikų darželių ugdytinius ir pradinių klasių moksleivius. Vaikai dalyvaus skaitymuose, bei rengs spektaklius pagal pasirinktas Prano Mašioto pasakas.Kiekvienas festivalyje dalyvausiantis vaikas gaus dovanų šešias Prano Mašioto knygeles. Kiekviena auklėtoja ir mokytoja, padėjusi spektaklių pastatyme, dovanų gaus knygą „Naisių vasara. Kelias atgalios“.

Nuostatai

 • Dalyviai:
 • – vaikų darželių ugdytiniai;
 • – pradinių klasių moksleiviai.
 • Skirta motyvuoti vaikus skaityti, ar jiems skaityti Lietuvių autorių vaikiškas knygeles, rekomenduotas Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyriaus.
 • Veiklos kryptis:
 • – Darželiuose auklėtojos ir mokyklose mokytojos ne trumpiau nei 45 min. skaitys vaikams pasakas iš Prano Mašioto kūrybos, arba, skaityti mokantys vaikai, patys skaitys minėtas pasakas. Auklėtiniai, pasirinkę vieną iš labiausiai patikusių Prano Mašioto pasakų, padedami auklėtojų ir mokytojų, rengia vaidinimus nuo 5 min. iki 10 min., filmuoja ir patalpina filmuotą medžiagą vaizdo įrašų svetainėje ,,YouTube“, bei atsiunčia filmuotos medžiagos nuorodą.
 • – Jei savivaldybės Švietimo skyrius neprisijungia prie spektaklių peržiūros ir organizavimo, tuomet peržiūra savivaldybėje nerengiama.

Jei savivaldybės Švietimo skyrius prisijungia prie spektaklių peržiūros organizavimo, tuomet iš darželio ir mokyklos išrenkamas geriausias spektaklis, kuris rodomas savivaldybės Švietimo skyriaus surengtoje spektaklių peržiūroje (didžiųjų miestų: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio savivaldybės nedaro bendros savivaldybės spektaklių peržiūros dėl didelio ugdymo įstaigų skaičiaus, ten galimos kelių etapų peržiūros. Tai nusprendžia kiekvienas savivaldybės Švietimo skyrius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes).

 • Registracija:
 • Registracija vyksta nuo vasario 1 dienos iki balandžio 30 dienos.
 • Dalyviai, siųsdami vaidinimo nuorodą iš vaizdo įrašų svetainės www.youtube.com, kartu atsiunčia užpildytą elektroninę (Word formate) registracijos formą (pridedama siunčiant informaciją apie spektaklių peržiūras, arba atsisiunčiama iš svetainės www.svieskimevaikus.lt ).
 • Skatinant savivaldybes bendradarbiauti rengiant spektaklių peržiūras, siunčiamas laiškas nuo fondo „Švieskime vaikus“ steigėjų – Andriaus Mamontovo ir Ramūno Karbauskio.
 • Dalyviai registruojami iš anksto (reikalingas tikslus jų skaičius), kad kiekvienas dalyvis gautų prizus – po šešias Prano Mašioto knygas: „Paliegusi obelis“, „Kiškis Smaližis“, „Vištelė“, „Juozukas, pieštukas ir trintukas“, „Kiškis Drąsuolis“, „Varnėnas“.
 • Kiekvienas auklėtojas ir mokytojas, padėjęs vaikams rengti vaidinimus (užregistruoti registravimosi formoje), gauna dovanų knygą „Naisių vasara. Kelias atgalios

http://www.knyguklubas.lt/naisiu+vasara+kelias+atgalios.html

 

Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjai:

Andrius Mamontovas

Ramūnas Karbauskis

 

Apie Jūsų apsisprendimą padėti rengiant spektaklių peržiūras nuoširdžiai prašome pranešti

Kontaktai:

Jolanta Zigmantienė labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ direktorė
tel. +370 615 578 53 arba el. paštu projektai@svieskimevaikus.lt

Kiti renginiai

Prisidėkite prie vykdomos veiklos

Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ ne tik inicijuoja du ilgalaikius – tęstinius projektus, tačiau taip pat prisideda prie kitų organizacijų, įstaigų projektų bei rengia savo vienkartinius projektus.

Meniu