Padėkos

Labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus“ įteiktos padėkos.

Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“

Padėka už Lietuvos dizainerio Juozo Statkevičiaus sukurtus tautinius kostiumus.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Dėkojame už paramą prisidedant prie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamos 2017 m. Įvaikinusių šeimų šventės.

Telšių lopšelis-darželis „Mastis“

Padėkos raštas už etninės kultūros puoselėjimą Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir dizainerio Juozo Statkevičiaus sukurtus ir padovanotus tautinius kostiumus mūsų įstaigos ugdytiniams.

Veiklių mamų klubas

Padėka už bendradarbiavimą ir partnerystę įgyvendinant VšĮ Veiklių mamų klubo projektą.

Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija

Padėka už dovanotas gimnazijai knygas.

Vilniaus Taikos progimnazija

Padėka už bendradarbiavimą ir literatūros sklaidą moksleiviams.

Prienų rajono savivaldybė

Padėka už prasmingą veiklą padedant vaikams ir jaunimui atrasti vieną didžiausių kultūros lobių – knygą.

Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dalyvavimą bei indėlį 2018 m. kovo 5-9 d. Lietuvos mokyklose vykusioje iniciatyvoje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“ pradinėms klasėms“.

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus“ už Juozo Statkevičiaus sukurtus ir gimnazijai dovanotus tautinius kostiumus.

Telšių rajono savivaldybės kultūros centras

Ačiū, Jums, kad padėjote sukurti nuostabią šventę „Tarptautinio vaikų ir jaunimo folkloro festivalio „Aš pasiejau vėinā popā“ dalyviams, svečiams ir visai Telšių miesto bendruomenei.

Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ bendruomenė

Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ bendruomenė dėkoja už ugdytiniams padovanotus tautinius apdarus.

Dalia Grybauskaitė Lietuvos Respublikos Prezidentė

Nuoširdžiai dėkoju Jums už aktyvų dalyvavimą septintoje akcijoje „Knygų Kalėdos“.

Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija

Nuoširdžiai dėkojame Jūsų labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus“ už knygas, kurias skyrėte Vilniaus miesto lietuvių kalbos konkurso „Lietuviškai rašyti moku“ tautinių mažumų mokyklų (7-8 klasių) dalyviams, mokytojams, vertinimo komisijos nariams.

Vilniaus Žemynos progimnazija

Padėka už bendradarbiavimą ir paramą, organizuojant Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių konferenciją „Ką reiškia būti vaiku: šeimoje, mokykloje, visuomenėje“.

Kauno kultūros centras

Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą ir geranorišką paramą organizuojant 55-ąsias tarptautines sportinių šokių varžybas „Gintarinė pora“.

Šiaulių rajono neįgaliųjų ir senjorų asociacija „Neužmirštuolė“

Padėka už paramą Šiaulių rajono neįgaliųjų ir senjorų asociacijai „Neužmirštuolė“.

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO

Nuoširdžiai dėkojame už ilgametį dalyvavimą tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.

Kauno krašto fortepijono mokyklų draugija

Padėka už padovanotas knygas XX tarptautinio kamerinio muzikavimo festivalio „Garsų išdaigos“ dalyviams.

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija

Padėka už nuoširdų bendradarbiavimą ir svarią paramą organizuojant Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursą „Žodžiai iš vaiko širdies“.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Padėka už dovanotas knygas skaitymo akcijai „Lietuva skaito“ ir nuolatinę paramą bibliotekai bei švietėjišką indėlį, kuriant vaikų ateitį.

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija

Padėka už paramą, organizuojant pradinių klasių meninio skaitymo konkursą „Lietuva. Lietuvos. Lietuvoj“

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Nuoširdžiai dėkojame labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus“ už dovanotas lietuvių autorių knygas mažiesiems.

Panevėžio Gamtos mokykla

Padėka už bendrumo dvasią ugdant vaikų meilę Gamtai ir paramą organizuojant Gamtos mokyklos renginius.

Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras

Padėka už įsteigtus prizus šventei „Šeimos diena 2018“

Meniu