Dėkojame už paramą prisidedant prie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamos 2017 m. Įvaikinusių šeimų šventės.

Meniu